Kategorie: Webové stránky > Postup zahájení spolupráce


Postup zahájení spolupráce při tvorbě webových stránek

 

Postup pro objednání a realizaci webových stránek je následující:

  1. Telefonické,nebo ústní kontaktování pracovníka naší společnosti zájemcem o webové stránky
  2. Zmapování potřeb zákazníka a dohodnutí nejvhodnější formy prezentace
  3. Vypracování cenové nabídky
  4. Zaplacení zálohové faktury (grafický návrh + implementace grafického návrhu)
  5. Vytvoření grafického návrhu webových stránek
  6. Vytvoření webové prezentace a její zpřístupnění klientovi (v této fázi vývoje není přístupná veřejnosti)
  7. Zadání obsahu webu klientem (Na naplnění webových stránek je 3měsíční lhůta, která běží od jejich zpřístupnění. Pokud tato lhůta není dodržena, stránky jsou plně zpoplatněny po jejím uplynutí)
  8. Zpřístupnění webových stránek veřejnosti
  9. Zaslání faktury na pronájem systému pro tvorbu webových stránek

Veškeré platné ceny jsou uvedené v ceníku na těchto webových stránkách.

Cena případného programování "na míru" je vždy konzultována s klientem před zahájením prací a je součásti nabídky.

 

Kontakt


Martin Meloun
Loučky 71
511 01 Turnov

E-mail: info@weby-meloun.cz
Telefon: 777 667 858

CAPTCHA
1+1+1+1+1=